Encyklopedia Ziemi Wałeckiej

Witamy na stronie Encyklopedii Pojezierza Wałeckiego

 

     Gromadzone są tu wspomnienia, informacje o osobach i instytucjach, które zapisały się w historii tego regionu, także te, które obecnie odgrywają tu znaczącą rolę. Na tych stronach znajdą się Ci, którzy urodzili się na ziemi wałeckiej, mieszkali tu choćby krótko, albo uczynili dla regionu coś ważnego. Encyklopedia jest i będzie uzupełniana i rozbudowywana, warto więc tu zaglądać często, gdyż informacji przybywa tu z każdym dniem. 

Zapal wirtualny znicz

Cmentarz wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach

 

http://cmentarz-wojenny.pl/ - pod tym adresem znajduje się  portal pozwalający na wirtualny spacer po największym w Polsce Cmentarzu Wojennym, który zlokalizowany jest w Wałczu i pozyskiwanie wielu informacji na temat żołnierzy tam pochowanych i ich wojennych losów pod koniec wojny. 

Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Na stronie znajduje się:  Wyszukiwarka nazwisk osób pochowanych – po wyborze dowolnej litery, w oknie po prawej stronie pojawia się wykaz odpowiednich nazwisk, możliwe jest również wpisanie całego lub części nazwiska. Po wyborze konkretnego nazwiska  pojawia się etykieta z podstawowymi danymi o poległej osobie, np.: „Dąbrowski Antoni, syn Franciszka, urodzony w 1924 r. w Holewiczach, rejon Nowogródek, szeregowiec 1. pułku artylerii lekkiej. Poległ 16-II-1945 r. pod Alt Loobitz (Łowicz Wałecki).
W Księdze Poległych strona 180. W spisie Urzędu Miasta Wałcza strona 113. Kwatera VII, rząd I, grób VII.” Pod tym tekstem znajduje się mapka z zaznaczeniem miejsca w którym żołnierz ten poległ. (jeśli zachowały się takie dane)

Jest też wirtualny spacer, pokazujący cmentarz zarówno z lotu ptaka, jak i ze zwykłej perspektywy. W trakcie spaceru jest możliwość podglądu każdej wybranej tablicy nagrobkowej.

Następna zakładka portalu prezentuje interaktywny plan cmentarza wojennego – po kliknięciu na wybrany punkt symbolizujący nagrobek, po lewej stronie pojawi się informacja o numeracji (nr kwatery, rzędu i grobu) oraz fotografia danego nagrobka.

Kolejna zakładka to Varia – tu zebrane są pozostałe informacje: interaktywne mapy miejsc walk i miejsc pamięci, funkcjonujące one w prosty, czytelny sposób: na pierwszej skalowalnej mapie   oznaczono miejsca w których znajdują się pomniki lub tablice pamiątkowe dotyczące walk w 1945 – po wyborze miejsca po lewej stronie otwiera się okno z opisem i miniaturkami fotografii, po kliknięciu na wybraną fotografię następuje jej powiększenie.  Na tej samej zasadzie funkcjonuje drugi interaktywny plan walk. Miejsca pamięci i miejsca walk związane są z żołnierzami pochowanymi na wałeckim cmentarzu wojennym, dlatego też ich wybór został ograniczony do tego regionu.

Ostatnim elementem portalu są  wspomnienia – zawierające wybrane materiały pozyskane w czasie projektu. Tu publikowane są niektóre dokumenty, wspomnienia, fotografie.